Transformácia zóny Pasienky

druh stavby

polyfunkčný komplex

súťažný návrh

2010

lokácia

Bratislava, Slovensko