Transformácia zóny Pasienky

Mesto v meste

polyfunkčný komplex

súťažný návrh 2010

Bratislava, Slovensko