Nový terminál bratislavského letiska

Letisko M.R. Štefánika

letisko

realizácia 2010

Bratislava, Slovensko